Elias Aguirre:

Viktigt skapa sammanhållen stad

Berga och Södra Ekkällan bra exempel

sid4bild1

Berga: Här planeras för en ny stadsdel med upp emot 600 bostäder i flerfamiljshus och småhus – HR, BR och äganderätter – skola och förskola. Projektet ska bli ett nationellt exempel på ”bostäder för alla”. Genom att Berga byggs samman med Södra Ekkällan bidrar stadsdelen till målet om en tätare och mer sammanhållen stad. På bilden tar Elias Aguirre första spadtaget för HSB brf Panorama i Berga Park, tillsammans med Robert Ohlsson PEAB och HSB Östergötlands vd Anders Stjärnberg.

Linköping har under ett antal år haft en stark tillväxt. Det gäller nu att ta vara på den möjligheten, att utnyttja den här tiden så mycket det bara går för att åstadkomma riktigt bra saker för kommunens invånare.

Det menar Elias Aguirre (S), kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor.

– Att Linköping växer, att vi blir fler invånare, att det är attraktivt att bo här och att näringslivet mår bra och utvecklas, är naturligtvis bara positivt. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att vi har många utmaningar, områden som varit eftersatta, där det är viktigt att vi nu passar på att göra rätt saker.

Elias Aguirre ger några exempel. Det handlar dels om behovet av fler förskolor och skolor, och dels om ett antal nya fullstora idrottshallar och inte minst, en ny modern simhall. Det är viktigt för allmänheten men också för att föreningslivet ska kunna utveckla sina verksamheter. Det gäller satsningar i både staden och på landsbygden.

– En annan stor och självklar utmaning är bostadsbristen. Även bostadsbyggandet har länge varit ett eftersatt område. Det har byggts alldeles för lite i förhållande till behoven och det sedan många år tillbaka. Glädjande nog har vi nu ett stort antal fastlagda planer som möjliggör bostadsbyggande under ganska många år framöver, säger Elias Aguirre.

Ett viktigt fokus är att skapa blandade områden med olika upplåtelseformer. Även gröna frågor ligger högt på kommunens prioritetslista.

– Vi är noggranna att inte slösa på värdefull mark när vi utvecklar nya områden. Här har vi Vallastaden som ett utmärkt exempel på ett tidigare outnyttjat område som blivit en fantastiskt fin blandad stadsdel, kompletterad med ett stort koloniområde och stora härliga grönytor, säger Elias Aguirre och lyfter fram ytterligare ett perspektiv, bostadssegregationen.

Här menar han att det krävs krafttag för att skapa en betydligt mer sammanhållen stad än vad Linköping är i dag. Berga och Södra Ekkällan är ett av flera exempel på områden som behöver byggas ihop. Det gäller även Ryd och universitetet som på samma sätt som Skäggetorp behöver få en bättre koppling till innerstaden. 

– Det här sammantaget visar på både behov och möjligheter, att det nu gäller att ta vara på tillfället att åtgärda försummade områden och samtidigt skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Det är både spännande och utmanande. Det är också inspirerande att vi nu har så många olika aktörer som vill vara med i stadsbyggandet, även när det gäller att utveckla vår fina landsbygd. Det känns väldigt hoppfullt.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm