Denna artikel är en annons

”Vi bygger rum för tillitsfulla möten”

Här i Linköping har Svenska kyrkan 14 öppna kyrkorum där människor möts och delar livet. På bilden Karin Larsdotter, församlingsherde i Mikaelskyrkan i Ryd tillsammans med kollegan Anders Facks, studentpräst på Campus Valla.

Ska en snabbt växande stad som Linköping må bra, vara frisk och hel måste det finnas ytor för vila, rekreation och återhämtning. Men även platser för möten, samtal och varm gemenskap. Är Svenska kyrkan en sådan plats?

Ja, absolut. Det är vår målsättning och dessutom själva grunden för att vi finns.

Det menar Karin Larsdotter som är församlingsherde i Mikaelskyrkan i Ryd. Precis som kollegan Anders Facks, studentpräst på Campus Valla, möter hon dagligen människor som söker sig till kyrkan, oftast av helt olika anledningar.

– Svenska kyrkan finns överallt, i varje kommun. Alla bor i en församling. Här i Linköping har vi 14 öppna kyrkorum där vi möts och delar livet.

Svenska kyrkan har byggt offentliga rum i Linköping i många, många år, ända sedan 1100-talet. Och det med samma uppdrag nu som då, att med tron som grund bygga rum för tillitsfulla möten mellan människor och möten med Gud.

– Allt det här konkretiseras i våra kyrkorum med gudstjänsten i centrum. Här möts vi till gemenskap kring nattvarden, kring dopets löften, det livslånga löftet i vigseln och hoppet inför döden. Allt sammantaget vittnar om en historia, både bakåt och framåt, poängterar Karin Larsdotter.

Även om yttre förhållanden har förändrats genom århundradena, är det egentligen samma frågor vi människor brottas med idag som tidigare. Frågor om mål och sammanhang, om meningen med livet och rädsla inför döden. Vi känner samma hunger och längtan efter att kunna dela livet här och nu, dela glädjeämnen men också svårigheter.

Anders Facks berättar att i en vanlig gudstjänst, vid begravning eller under ett dop, kan besökaren få möjlighet att bearbeta livets djupaste existentiella frågor. De där frågorna som man kanske vanligtvis håller på avstånd. Allt det där som är så svårt att formulera i ord.

– Varje barn som föds, som döps, är ett mirakel. Ett underverk som väcker förundran. Och förundran väcker ofta frågan; Finns det något mer? Våra kyrkorum inbjuder verkligen till förundran, kan vara rum för både glädje och djupaste sorg, säger Anders.

Idag byggs det många nya offentliga rum i samhället, alla med sina specifika ändamål och syften. Det är få rum där man bara kan vara – förutsättningslöst, precis som man är och känner sig.

– Här vill Svenska kyrkan finnas och vara, som rum att komma till och mötas i. Vi har många olika mötesplatser och rum för vitt skilda behov. Någon vill bara ha en kopp kaffe, en annan vill ha någon att samtala med. Någon behöver förbön, en annan är ledsen och söker tröst. Vi är på plats, alltid redo att ta emot, oavsett ärende, säger Karin. Anders instämmer:

– Många har inte ens en uttalad anledning att komma, annat än att finna ett rum där man bara får vara, utan att förställa sig, precis som man är.

De båda prästerna betonar det faktum att Svenska kyrkan är allas kyrka. Många som kommer upplever sig inte passa in någonstans, känner sig som udda fåglar. – Men i våra rum är det lätt att känna sig hemma. Vi är oftast tillgängliga, vill alltid sträva efter öppenhet. Det är åtminstone vår ambition, betonar Karin.

Just den öppenheten lockar människor av alla slag, vilket öppnar upp för högst oväntade och samtidigt spännande möten. Människor man normalt inte skulle ha träffat någon annanstans, de träffar du här.

– I Svenska kyrkans rum möter du människor med olika bakgrund, yrken, utbildningar, kulturer och språk. Här möts människor som inte aktivt valt varandra. Här uppstår vänskap, äkta gemenskap och ibland även livslånga relationer.

Till sist något om vårt behov av rum för stillhet. Visst, vi hittar dem i naturen men de finns även mitt i den pulserande staden, mitt i all tidspress och stress.

– De rummen finns här, säger Anders. Stilla yttre rum för inre upplevelser, att bara sitta ner i en stund, kanske tända ett ljus, bara vara. Våra vackra, ofta konstnärligt utsmyckade kyrkorum förmedlar starka känslor, ofta på språk som inte bara är ord. Här kommer musiken och sången in. Den är jätteviktig. Här bär vi som kyrka på en enorm kulturskatt, och den är tillgänglig för alla.