Denna artikel är en annons

Vårdboende i Vallastaden

Bernhardsson & Carlsson Bygg AB bygger nytt vårdboende i Vallastaden med det kommunala bolaget Lejonfastigheter som beställare. Det är en byggnad i fyra våningar med totalt 60 vårdlägenheter. Projektet startade sommaren 2017 och ska vara klart våren 2019.

Nya bostäder i Sturefors, totalrenovering av stjärnhus i Gottfridsberg, nytt gym och restaurang i Södra Ekkällan och ett nytt vårdboende i Vallastaden. Det är några exempel på projekt där Bygg AB Bernhardsson & Carlsson just är engagerade.

I över 40 år har det väletablerade byggentreprenadföretaget Bygg AB Bernhardsson & Carlsson verkat i Linköping. De flesta uppdragen har varit olika typer av totalentreprenader, ny-, om- och tillbyggnader av kontor och industrier. För ett år sedan tog vd Andreas Aldén, tillsammans med två delägare, över bolaget.

– Nu bygger vi även bostäder och är tillsammans med olika fastighetsbolag i gång med flera projekt. Vi åtar oss också uppdrag att sanera och helrenovera lägenheter, även butikslokaler, kontor, skolor och vårdboenden, allt efter kundens önskemål, säger Andreas Aldén, som inte tvekar om det växande bolagets framtida utveckling.

– Vi har absolut en ambition att växa men självklart inte på bekostnad av lönsamhet. Det är en mycket stark marknad just nu där vi vill vara med och bidra med våra styrkor. En av dem är givetvis vår långa erfarenhet av totalentreprenad, där vi själva inom bolaget har all kompetens för både projektering och utförande.

Det innebär att B&C kan göra det mesta själv med egen personal och har på så vis kontroll över hela byggprocessen. Det är en kvalitetssäkring med kontroll på både tider och styrning av ekonomin.

– Att det inger trygghet till våra uppdragsgivare säger sig självt, menar Andreas Aldén.

B&C kan dessutom vid behov serva vissa kunder med en egen markavdelning för schaktarbeten, asfaltbeläggningar, kantstensättning och plattläggning. Detsamma gäller den egna svets- och smidesverkstaden och ett specialsnickeri.

Det gör att det hundra man starka byggbolaget fått förtroendet att genom åren utföra en stor mängd arbeten på totalentreprenad i Linköping. Utifrån samtal och enkla skisser tar de egna projektledarna då fram handlingar och kostnader för hela projektet.

– Som vi jobbar, alltid nära våra uppdragsgivare, lägger vi stor vikt vid den personliga kontakten med alla inblandade i de olika projekten. Stora som små.

Ett exempel på en stor totalentreprenad är bygget av ett nytt vårdboende i Vallastaden med det kommunala bolaget Lejonfastigheter som beställare. Det är en byggnad i fyra våningar med totalt 60 vårdlägenheter och gemensamhetsytor. Projektet startade sommaren 2017 och ska vara klart våren 2019.

– Vi har många projekt i gång just nu, både med kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare, bland andra Castellum och Garnisonen fastigheter. En del uppdrag är stora och utmanande, andra betydligt mindre. Till exempel enkla serviceuppdrag åt privatpersoner. Oavsett vad ska varje kund veta att vi tar alla uppdrag lika seriöst. Alla ska känna sig välkomna att ta kontakt med oss, alla är lika viktiga.

Fakta B&C
• Bygg AB Bernhardsson & Carlsson startade sin verksamhet 1977.
• Sommaren 2017 tog en ny ägarkonstellation över bolaget, vd Andreas Aldén tillsammans med projektledarna Kenneth Kågemyr och Mårten Parbrand.
• Bolaget är certifierat enligt BF9K, dvs byggbranschens kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem.