Vallastaden växer vidare

Bild 1 av 4 Vallastaden: Här finns villor, radhus, flerbostadshus och kontorshus – många olika stilar, material, höjder, volymer, färger och former – som tillsammans bildar en berörande och intressant stadsmiljö.
Bild 2 av 4 – Jag blir glad varje gång jag besöker Vallastaden, säger stadsarkitekten Johanna Wiklander.
Bild 3 av 4 Alla hus är olika, från stomme till ytskikt. Ingen arkitekt har fått rita två hus bredvid varandra.
Bild 4 av 4

Det blev verkligen en succé. Vallastaden är redan ett begrepp långt utanför Linköpings gränser. På bara några år har den tidigare ängsmarken intill Linköpings universitet fått ett helt nytt liv. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder. Men det är bara början.

Här fortsätter nu visionen om att skapa en småskalig, tät och grön stadsdel. En vision på temat ”Människan bygger staden”. Målet från första början, tidigt på planeringsstadiet, var att skapa Linköpings mest livfulla och spännande stadsdel, ett föredöme för framtidens stadsplanering.  

– Det har vi verkligen lyckats med. Det är ett helt unikt projekt som jag är väldigt stolt över. Och jag blir glad varje gång jag besöker området med alla sina olika hus, sina vackra parker och fina gaturum, säger Johanna Wiklander.

Som stadsarkitekt är det hennes uppgift att ansvara för stadens visionsarbete i stadsplaneringsprocessen. Och i fråga om Vallastaden handlar det verkligen om en vision. En framtidsvision om en stad där människor verkligen möts. Här har de viktiga men samtidigt så svåra frågorna ställts, ”Hur vill vi att framtidens samhälle ska se ut, hur vill vi bo och leva, och vilken värld vill vi lämna efter oss?”

Resultatet vi nu ser växa fram bygger på det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för Vallastaden 2012, arkitektkontoret OkiDokis bidrag ”Tegar”. Inspiration hade de hämtat från hur städer byggdes förr i tiden med små tomter, individuella hus och blandade funktioner. Det gör att hela stadsdelen bygger på en bärande idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det innebär också att den bokstavligen vimlar av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. 

”Det var precis så här vi ville ha det. Vi hade en idé, den är nu genomförd.”

Johanna Wiklander

– Vi har strävat efter att genomföra det vinnande arkitektförslagets intentioner om variation och brokighet och har därför inte reglerat hur varje hus ska se ut i detalj. I stället har vi fokuserat på vissa övergripande mål. Till exempel var husen ska placeras i förhållande till gatan och husen intill, hur många våningar de ska ha, inte exakt hur många meter högt huset ska vara, förklarar Johanna Wiklander.

Alla hus är därför olika, från stomme till ytskikt. Ingen arkitekt har fått rita två hus bredvid varandra. En arkitekt har ritat ett hus som inspirerats av Antoni Gaudí. Ett annat hus är skapat för att vara så underhållsfritt som möjligt.

– Här finns villor, radhus, flerbostadshus och kontorshus – många olika stilar, material, höjder, volymer, färger och former – som tillsammans bildar en berörande och intressant stadsmiljö.

I varje kvarter finns dessutom ett gemensamt felleshus som fungerar som en naturlig samlingspunkt för de boende.

– Det var precis så här vi ville ha det. Vi hade en idé, den är nu genomförd. Nu fortsätter vi tills hela den här mycket fascinerande stadsdelen är färdigbyggd.

Vallastaden är, som Johanna Wiklander poängterar, en stadsdel som Linköpingsborna har all anledning att vara stolta över. Bara det faktum att den nya stadsdelen lockar en mängd begeistrade besökare, både nationella och internationella, visar att det inte är ett stadsbyggnadsprojekt i mängden.

– Hela den här processen har gett oss en fantastisk möjlighet att pröva nya sätt att arbeta. Det gör att vi nu har massor av kunskap och erfarenheter att ösa ur i det fortsatta stadsbyggandet.

Visste du?
• Att 40 aktörer har byggt 1000 bostäder. 
• Att ytterligare 10000-15000 är planerade.
• Att arbetet nu fortsätter med nya markanvisningar.
• Att ett stort antal passivhus och plusenergihus gör Vallastaden till en ovanligt energieffektiv stadsdel.
• Att Tekniska verken har bidragit med en smart lösning, en kulvert under hela stadsdelen som samlar all infrastruktur för försörjning av el, fjärrvärme och avlopp.
• Att Dukaten – det kommunala bolaget för parkeringshus – har byggt ett multihus som både är ett parkeringshus och ett miljöhus med sopsug, bredbandscentral, återvinningsrum och cykelparkering. 
• Att den populära koloniträdgården är en del av projektets sociala dimension. Här möts människor från hela Linköping, både boende i Vallastaden och i andra stadsdelar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm