Trafikpåverkan – ett positivt problem

sid16bild1

– Det grävs mycket runt om i Linköping. Ny infrastruktur med ledningar av olika slag behöver anslutas när staden växer vilket i sin tur betyder att även det befintliga gatunätet påverkas. Det är ett ständigt pusslande för att minimera störningar i trafiken, berättar Jonas Sjölin, kontorschef på Stadsmiljökontoret.

”Oj, vad det är krångligt att ta sig fram i trafiken i dag. Det verkar som om det grävs överallt, runt om i hela stan.” Känns tongångarna igen?

Det är ingen tvekan om att det grävs en hel del och att Linköpingsborna därför har känt av ökade trafikstörningar, säger Jonas Sjölin, kontorschef på Stadsmiljökontoret. 

Han konstaterar att det är en direkt följd av att staden Linköping växer, att människor ville flytta hit, vi blir fler och då behöver vi bygga väldigt mycket. Och att det är ett positivt problem.

– Det vore ju inte så bra om det vore tvärtom. Att vi inte hade någon tillväxt, att folk och företag inte vill flytta hit och att vi därför inte heller behövde utveckla vår stad.

Nya områden med bostäder och arbetsplatser innebär med nödvändighet att ny infrastruktur med ledningar av olika slag behöver anslutas. Det är med andra ord oundvikligt att inte bara de närmast omgivande gatorna påverkas, påpekar Jonas Sjölin.

Ett exempel är anslutningen av fjärrkyla till Ebbepark. Det påverkar alla gator där nya ledningar måste dras fram för att kopplas samman med det befintliga nätet i innerstaden.   

Jonas Sjölin poängterar att han ändå har full förståelse för den frustration man kan känna när trafiken inte flödar som den brukar. Han försäkrar att man från kommunens sida gör allt för att planera grävningarna på bästa sätt. Att de också placeras rätt i tid för att skapa så bra flöden som möjligt.

– Det är ett ständigt pusslande. Det gäller ju att påverka de olika trafikslagen så lite som möjligt. Vi planerar på årsbasis tillsammans med Tekniska verken och de stora byggprojekten i staden. Detta så att större arbeten placeras på bästa vis i tiden med hänsyn till trafiken. Annat vi gör för att minska störningen är att vi till exempel lägger asfalt på nätterna och genomför kapacitetsförbättringar på yttre ring, förklarar Jonas Sjölin.

Ändå uppstår det tyvärr ändå allt oftare långa bilköer, något vi Linköpingsbor inte är vana vid. Fler människor innebär ju ökad trafik.

– Vi är inte längre den ”lilla” staden. Linköping är numera en stor och växande stad med 160 000 invånare i kommunen. Det är alltså väldigt många människor som samtidigt ska ta sig till och från sina arbeten och studier, säger Jonas Sjölin.

Samtidigt som kommunen utvecklar det befintliga trafiksystemet så arbetar vi även med att bygga attraktiva cykelvägar, stödjer kollektivtrafiken och genomför informationskampanjer för att möjliggöra nya resvanor, till exempel kombinera bilen med cykel och/eller kollektivtrafikresor. Detta bidrar också till en förbättrad trafiksituation i Linköping.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm