Denna artikel är en annons

Tekniska verken bygger ut fjärrkyla i Tornby

Fjärrkyla är en allt viktigare produkt i Tekniska verkens utbud av resurseffektiva energitjänster. Just nu pågår en större utbyggnad av fjärrkyla i Tornby som kommer att pågå under de närmaste fem åren.

Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att vi i Sverige på ett par decennier stadigt minskat våra koldioxidutsläpp vid energiproduktion och det genom utfasning av fossila bränslen för uppvärmning.

– På liknande sätt kan fjärrkyla bidra till en utfasning av traditionella kylmaskiner som alla innehåller köldmedier som vid läckage kan skada ozonskiktet och därmed påverka klimatet, säger Jimmy Fornander, affärsansvarig för fjärrkyla på Tekniska verken i Linköping.

Tekniken bygger på samma smarta princip som fjärrvärme med en central miljöanpassad anläggning. Det kalla vattnet distribueras sedan ut till många fastigheter via ett ledningsnät. Det innebär att verksamhetslokaler, kontor och köpcentrum kyls på ett sätt som belastar miljön och klimatet minimalt.

Tekniska verken började utveckla sitt ledningsnät redan för 21 år sedan, då i samarbete med Linköpings universitet. Sedan dess har det skett en successiv utbyggnad i Mjärdevi och i city, följt av universitetssjukhuset och Garnisonen.

– Sedan ett antal år tillbaka ser vi ett klart ökat intresse från marknaden. Idag är fjärrkyla en populär produkt på väg att bli lika självklar som fjärrvärme vid nybyggnation av kontorsfastigheter och köpcentrum, konstaterar, Jimmy Fornander.

Det handlar både om komfort för de som arbetar eller shoppar och om kylning av dataservrar samt att vi tar oss ett steg närmare Tekniska verkens vision: Att bygga världens mest resurseffektiva region. Kan vi göra det tillsammans med våra kunder, då har vi lyckats.

– I dagens samhälle ställer vi helt andra krav på komfort än för bara ett par decennier sedan. På samma sätt som det idag är svårt att tänka sig en ny bil utan AC är det knappast längre tänkbart att bygga en ny kontorsfastighet utan kyla. Och då är fjärrkyla det särklass bästa alternativet, konstaterar Jimmy Fornander.

Miljöaspekten är onekligen den främsta fördelen. En annan stor fördel är att man slipper buller och att traditionella kylsystem dessutom är skymmande och fula. 

Den första delen i Tornby har nu fått sin kyla. Inom fem år ska samtliga fastigheter i området, kontor, industrier och köpcentrum, ha möjlighet att ansluta sig. Men det handlar inte bara om Tornby.

– Det pågår en ständig utbyggnad, främst i city. Fullt utbyggt är det i princip bara i Mjärdevi inklusive universitetsområdet. Så vi har ännu många år innan vi täckt in hela Linköping, säger Jimmy Fornander.