Storsatsning på skolor

sid4bild2

Linköping växer snabbt. I takt med att fler bostäder byggs måste självklart även nya skollokaler tas fram. Dels helt nya skolor och förskolor, framförallt i nya områden, och dels renovering samt om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler.

Vi jobbar hela tiden med att skapa platser för alla barn och ungdomar. Behovet av nya platser är ju ett angenämt problem och nu bygger vi febrilt, säger Christer Gunnarsson, som är lokalsamordnare för långsiktig planering på Utbildningskontoret.

Som situationen ser ut just nu och under de närmaste 4-5 åren behöver 300 nya förskoleplatser och 500 grundskoleplatser tas fram varje år. De största behoven är i områden och stadsdelar där det byggs mest bostäder, till exempel i Vallastaden och Södra Ekkällan.

– Vi måste hela tiden beräkna behoven allteftersom nya bostäder byggs. Därför behöver vi ha koll på varje detaljplan. Om det till exempel ska byggas 300 bostäder i ett område, vad innebär det för skola och förskola? Som det sett ut under de senaste åren har det mesta förverkligats, säger Christer Gunnarsson.

Men det kan ju också bli som i Södra Ekkällan där den tidiga planeringen visade på cirka 1000 bostäder. I verklig­heten ser det ut att bli upp emot 1800.

– Då har vi onekligen ett problem att lösa och behöver snabbt hitta alternativa lösningar, säger Christer Gunnarsson.

Men behoven av skollokaler handlar inte bara om nybyggnadsområden. Stora skolsatsningar görs till exempel även i Tallboda där en ny skola ersätter den gamla och invigs nästa år.

– I princip färdigställer vi en ny skola och ett antal förskolor varje år. Ibland helt nya, som i Vikingstad som byggs under 2019. Ibland handlar det om att bygga till och renovera befintliga skolor. Detta sker bland annat vid Tornhagsskolan, som under kommande år får en ny flexibel byggnad som kan nyttjas som både förskola och skola.

Ett annat exempel är den efterlängtade om- och tillbyggnaden av Vist skola i Sturefors. Utöver nya och moderniserade skollokaler, ny matsal och nytt kök så byggs även en ny idrottshall i anslutning till skolan. Vist skola beräknas stå färdig i början av 2021.

Skolsatsningar på sikt

Utbildningskontoret utgår ifrån en lokalförsörjningsplan som revideras varje år. Prognosen framåt visar på ett fortsatt stort behov av nya skollokaler men med en viss avmattning kring 2025-2026. Då kanske det handlar om 300 nya grundskoleplatser per år i stället för dagens 500. Det vill säga en fortsatt hög nivå.

Text: Per-Åke Hultberg