Så bygger vi Linköping

Större stadsbyggnadsprojekt på gång

1. Berga
Mellan Berga och Södra Ekällan planeras en ny stadsdel med cirka 600 bostäder flerfamiljshus och småhus med målet: bostäder för alla.

2. Djurgården
En ny stadsdel som redan påbörjats, nära universitetet och city. I området planeras ca 2 500  bostäder, nya skolor, förskolor och bostäder för äldre.

3. Ebbepark
Centralt område där verksamhetslokaler integreras med ca 700 nya bostäder. 

4. Eddan
Tidigare grusplan/p-yta vid Drottninggatan bebyggs med ca 230 hyresrätter, 4-11 våningar. Dessutom med lokaler i gatuplanet.

5. Folkungavallen
Ny del av centrala staden. Simhall och bostadskvarter med ca 500 lägenheter ska byggas i en första etapp. Dessutom förskola, skola och butikslokaler.

6. Kvarteret Konsuln
I kvarteret Konsuln nära Stångån byggs just nu ca 200 bostadsrätter, 5-7 våningar.

7. Ryd
En färdig detaljplan finns framtagen som möjliggör för förtätning med cirka 570 nya bostäder och en förskola.

8. Mjärdevi och Västra Valla
Här kommer det på sikt finnas möjlighet att bygga för fler nya verksamheter och uppåt 10 000 – 15 000 nya bostäder. Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan.

9. Norra Ekholmen
Ett planprogram har tagits fram som visar på en möjlighet att bygga ca 950 nya bostäder. Arbete pågår med en detaljplan för en första etapp om ca 150 bostäder i anslutning till Ekholmsvägen.

10. Stolplyckan
Planering pågår för 200 nya lägenheter utefter Djurgårdsgatan. Fler projekt är på gång, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsgatan.

11. Skäggetorp
Här finns mark och planer för ytterligare 2000 bostäder.

12. Stångebro
Staden ska växa över Stångån där en ny stadsdel utvecklas kring nytt resecentrum.

13. Ullstämma/Skogsvallen
Planering pågår för ca 350 nya bostäder. Området kommer erbjuda boende i såväl småhus som  flerbostadshus.

14. Vallastaden
Projektet fortsätter, närmast på tur med ett 90-tal bostäder i flerbostadshus, radhus och villor.

15. Övre Vasastaden
Planprogrammet ger plats för 2000 bostäder. 930 är klara eller byggs. Innebär en utvidgning av innerstaden.

16. Framtidens universitetssjukhus
Framtidens US planeras med en utbyggnad av vård- och universitetslokaler. Detaljplanen beräknas klar 2019.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Björn Lundkvist