Ostlänken förändrar Linköpingsbornas vardag

Ostlänken kommer att förändra vardagslivet i Linköping mer än någon kan föreställa sig. Nya dubbelspår för järnvägen innebär helt andra möjligheter att bo i Linköping och arbeta på annan ort, och tvärtom. Ett nytt resecentrum och den nya stadsdelen Stångebro gör att staden växer över Stångån.

Efter sommaren börjar på allvar arbetet med den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping. Trafikverket och kommunen ska gemensamt arbeta för att hitta en sträckning som dels blir bra för resenärerna, och dels blir bra för stadens utveckling.

För Trafikverkets del handlar det om att ta fram en järnvägsplan som ska vara färdig om 2-3 år. Samtidigt startar Linköpings kommun sin del – att planera för ett nytt resecentrum och nya stadsdelen Stångebro.

Järnvägen kan komma att gå under jord, ovan jord eller både och. Det viktiga är att Ostlänken och ett nytt resecentrum blir ett nav för bostäder och arbetsplatser i den nya stadsdelen Stångebro.

– Arbetet som nu drar i gång är oerhört viktigt för vår fortsatta stadsutveckling och vi utesluter inga alternativ som

bidrar till det, säger kommun­styrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Vad som redan är bestämt är att den nya stationen ska placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35. Inriktningen på järnvägsbygget ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer.

– Vårt fokus ligger på stationsområdet och kvarteren runt omkring. Visionen är att skapa en ny pulserande stadsdel där Stångån och området kring ån blir en naturlig del av innerstaden. Tanken är också att en ny stadspark ska anläggas i anslutning till vattnet, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Arbetet med Ostlänken och nya stadsdelen Stångebro kommer att organiseras som ett projekt inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet. Om 2-3 år ska Trafikverket kunna presentera en järnvägsplan. Då ska även de stora dragen i kommunens planering vara klar.

Fakta Ostlänken:
• Är ett av Sveriges största byggprojekt någonsin.
• Är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping.
• De första tågen planeras börja rulla 2033-2035.
• Tidsvinster mellan Stockholm och Linköping kan bli uppåt 40 minuter.

Text: Per-Åke Hultberg