Denna artikel är en annons

Nya universitetssjukhuset tar form

Bild 1 av 3 För njurmedicinska kliniken blev de nya lokalerna ett lyft, tycker Clara Forthmeiier Westerdahl, vårdenhetschef. Här tillsammans med Magdalena Olofsdotter, arbetsterapeut.
Bild 2 av 3 (Foto: M&F Foto)
Bild 3 av 3 (Foto: baraBild AB)

Fräscha lokaler och enkelrum är de förändringar som syns. Bättre flöden och nya arbetssätt är de osynliga. Ny- och ombyggnadsprojektet på Universitetssjukhuset i Linköping beräknas stå färdigt år 2021.

Det är verkligen framtidens sjukhus som vi nu bygger. Det är en fantastisk förnyelse, som i grunden handlar om att vi tar ansvar för en växande region, människors hälsa och deras behov av modern och effektiv sjukvård, säger Stefan Anskär, överläkare och projektansvarig för vårdverksamheten i om- och nybyggnationen av universitetssjukhuset.

Bygget startade år 2011 och beräknas stå klart 2021. Då har sjukhuset fått 80 000 kvadratmeter nya lokaler. Ytterligare 55 000 kvadratmeter ska dessutom ha byggts om och renoverats. Just nu pågår de sista stora projekten; dels en genomgripande ombyggnad av sjukhusets huvudblock, dels en helt ny byggnad för all psykiatri och habilitering.

Skillnaden är stor
Njurmedicinska klinikens vårdavdelning är en av de verksamheter som har flyttat in i sjukhusets nybyggda delar och vårdenhetschefen Clara Forthmeiier Westerdahl tycker att skillnaden är stor, både för patienter och för personal.

– För oss var det verkligen ett lyft. Våra gamla lokaler låg i sjukhusets äldsta, K-märkta delar och var både slitna och tungjobbade. Patientrummen var små och saknade toalett. Nu har vi rena, fräscha lokaler med gott om utrymme, säger hon.

På den nya avdelningen finns tolv vårdrum, med egen toalett och dusch. Samtliga är enkelrum, precis som alla vårdrum som byggs på sjukhuset.

– Jag tänkte först att det kunde kännas trevligt med rumsgrannar och att patienterna kanske skulle känna sig ensamma i egna rum. Men så är det inte alls. De trivs och uppskattar sina rum, de sover bättre och kan när som helst ta emot sina anhöriga. Det viktigaste är att det är bra för patienterna, det är för deras skull vi jobbar, säger Clara Forthmeiier Westerdahl.

Kortare avstånd
Ombyggnationerna handlar inte bara om nya lokaler och enkelrum. Det handlar framförallt om nya arbetssätt, en omstrukturering av all verksamhet för att skapa bättre flöden och bättre möjligheter till samverkan mellan avdelningarna. Det är den största och viktigaste förändringen, enligt Stefan Anskär.

Samtliga mottagningar finns nu i gatuplanet, i publika mer lättillgängliga lokaler. Vårdavdelningarna är placerade högre upp vilket ger en lugnare miljö för inneliggande patienter.

– Vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om sjukhuset. Tidigare har verksamheterna varit utspridda lite överallt. Nu är avdelningar med gemensamma patientflöden placerade nära varandra. All intensivvård är till exempel på samma våningsplan som operation och förlossning. Det innebär kortare avstånd vilket är en fördel för alla, säger Stefan Anskär.

Han poängterar att det gigantiska projektet som närmar sig målet har gått förvånansvärt smidigt, utan större störningar i den dagliga verksamheten.

– Vården med sina olika yrkesgrupper har i nära samverkan med projektledning och byggare varit involverade i hela processen. Det är nog den viktigaste förklaringen till att det har varit en så förhållandevis lugn resa, säger Stefan Anskär.

Fakta
Universitetssjukhuset i Linköping, också kallat US, har ungefär 6000 medarbetare. Här samlas länsjukvård och högspecialiserad vård för hela sydöstra sjukvårdsregionen, bland annat neurokirurgi, behandling av svåra cancersjukdomar och neonatal intensivvård. Sjukhuset bedriver också rikssjukvård för avancerade brännskador och har spetskompetens inom flera områden såsom akutsjukvård, bilddiagnostik och barndiabetes. US har ett nära samarbete med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet för att bedriva medicinsk forskning och utbildning.