Nu storsatsar vi på cykeln

Startskottet har gått för kommunens nya cykelsatsning. I april påbörjades byggnation av Cykellänken Ryd – en fem meter bred, dubbelriktad och extra lyxig gång- och cykelbana som länkar samman Ryd med innerstaden.

Att cykla är bra – för dig och för miljön. Därför ska vi göra det enklare, smidigare och säkrare att trampa sig fram genom Linköping, säger Elna Hammarström, projektledare på Linköpings kommun som lett arbetet med att ta fram konceptet kring Cykellänken.

I kommunens översiktsplan finns nio stråk som pekas ut som prioriterade huvudcykelstråk. Cykellänken Ryd blir alltså först ut att förverkligas med invigning i december 2018.

– Det är en satsning för att få fler att välja cykeln i stället för bilen och ingår i arbetet att göra Linköping koldioxidneutralt, säger Elna Hammarström.

Länken blir 2,7 kilometer lång och kommer att kännas igen genom den återkommande orangea färgen och symbolen längs vägen. Den blir närmare fem meter bred, tre meter för cyklisterna och nästan två meter för fotgängarna.

– På så sätt blir Cykellänken extra trygg – delvis för att gång- och cykelbanorna separeras, men också för att det blir bättre belysning och tydligare vägvisning än på konventionella cykelbanor, säger Elna Hammarström.

Små upplevelsepunkter och platser för vila kommer också att finnas utmed banan. Kommunen satsar dessutom extra på själva underhållet. Det gör att det blir en väg där väder spelar mindre roll än normalt.

Efter länken i Ryd är planen att övriga cykellänkar ska byggas ut successivt. Näst på tur är länken i Skäggetorp som beräknas vara klar vintern 2019.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm