Planchefen Alisa Basic:

”Medborgarnas perspektiv är jätteviktigt i en växande stad”

Bild 1 av 2 Ebbepark är ett av många stadsbyggnadsprojekt i Linköpings kommun. Växer staden i samma takt som hittills, kommer invånarantalet att ha passerat 175000 redan år 2025.
Bild 1 av 2 – Över 5000 bostäder ligger i planering i pågående detaljplaner, säger Alisa Basic, chef för kommunens Plankontor.

– Växer vi i samma takt som hittills passerar vi 175 000 invånare redan 2025, säger Alisa Basic. Hon är chef för kommunens Plankontor och har med andra ord massor av planer och stora utmaningar på sitt bord.

För en snabbt växande kommun som Linköping gäller det självkart att ha god framförhållning med färdiga planer på både kort och lång sikt. Det är som alla förstår en oerhörd mängd av både stora och små frågor att ta ställning till i den nu pågående stadsutvecklingen, den kanske största någonsin i kommunens historia.

Hur många bostäder behöver byggas, hur många arbetsplatser, hur många skolor och förskolor? Hur ska innerstaden utvecklas, ytterstaden och övriga tätorter? Och hur ska kollektivtrafiken utvecklas, väg- och gatunätet, gång- och cykelbanor och så vidare? För att inte tala om vad Ostlänken kommer att innebära.

– Vi är bra på långsiktig planering i Linköping och har under många år planerat för en fortsatt stark tillväxt och har därför en bra framförhållning. I våra gällande och pågående översiktsplaner finns beredskap för ett Linköping med 250000 invånare.

Översiktsplanerna pekar mot framtiden. Här finns flera, en för staden, en för landsbygden och tätorterna och en gemensam för Linköping-Norrköping. En separat utvecklingsplan har tagits fram för Linköpings innerstad. Dessutom pågår arbetet med ett antal tillägg för innerstaden samt för ytterstaden. En separat översiktsplan har även tagits fram för Mjärdevi och Västra Valla. Den syftar bland annat till att Linköping ska bli en rundare, tätare och mer sammanhållen stad.

Ambitionen är, förklarar Alisa Basic, att innerstaden ska utvidgas och därmed ge möjlighet till boende för 50 000 invånare. Det innebär ett stort tillskott av nya bostäder och verksamhetslokaler inom innerstadens avgränsning. Den “utvidgade” delen handlar framför allt om Stånge­bro, stadsdelen kring nya resecentrum på östra sidan om Stångån. Dessutom tillkommer olika andra stadsutvecklingsprojekt som innebär att gränsen för innerstaden flyttas fram, såsom Folkungavallen och Övre Vasastaden

När det gäller detaljplaner är beredskapen god, påpekar Alisa Basic, trots ett stort tryck på detaljplaneverksamheten. Över 5000 bostäder ligger i planering i pågående detaljplaner. Hon förklarar:

– Alla kommunens tätorter består av ett lapptäcke av gällande detaljplaner. Så snart man vill göra en ändring, som går utöver vad planen medger, till exempel om man vill komplettera med en ny byggnad eller ett nytt kvarter, måste en ny detaljplan tas fram. I den processen är medborgarperspektivet jätteviktigt.

Utöver den lagstiftade dialogen, då berörda på samrådsmöten i flera steg kan tycka till om förslagen, har kommunen tagit nya grepp att nå allmänheten via sociala medier. Bland annat med korta filmer som sammanfattar och på olika sätt bjuder in till dialog om kommunens utvecklingsambitioner. Målet är att få fler Linköpingsbor att engagera sig.

– Det är ju alla Linköpingsbornas stad och kommun vi jobbar med. Hur vill vi att det ska bli? Vi som jobbar med det här kan omöjligt förutse alla konsekvenser av ett planförslag. Vi är därför beroende av att få andra perspektiv på det vi gör, säger Alisa Basic med en tydlig uppmaning:

– Vi vet att det finns många kloka förslag därute. Hör av er!

Text: Per-Åke Hultberg