Historisk satsning på idrottsanläggningar

Under de närmaste tio åren kan Linköping som idrottskommun ta ett rejält kliv framåt i fråga om arenor och anläggningar. Det är i alla fall den nuvarande politiska majoritetens intention. Enligt förslaget ska hela 13 nya fullstora idrottshallar, sex konstgräsplaner och en ny ishall byggas med 2028 som slutår.

Satsningarna ska göras runt om i kommunen, i olika stadsdelar men också i Vikingstad, Ljungsbro och Linghem. Den nya ishallen, som är tänkt för konståkning, kan enligt förslaget placeras i till exempel Ryd eller vid Korpvallarna.

– Mycket kommer att gå i gång ganska snart. Redan nästa år ska Wahlbeckshallen i Ryd Sportcenter få en kraftfull uppgradering med tre fullstora inomhushallar för innebandy och futsal, säger Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef Linköpings kommun.

Sedan tidigare finns beslut om att bygga två fullstora hallar i Vasahallen, varav en avsedd för gymnastik.  Dessutom nya hallar i Brokind och i Sturefors. Hallen i Brokind invigs nu i juni. Den i Sturefors planeras kunna invigas 2021.

Satsningen riktar sig brett, främst mot barn och unga, men även mot elitidrott. Därför ska samtliga hallar ha läktarkapacitet.

Nya fullstora idrottshallar
Ryd, 3 planer, 2019.
Vasahallen, 2 planer, 2020.
Sturefors, 2021.
Vikingstad, 2021.
Berga (vid Skarpan), 2021.
Djurgården, 2022/2023.
Kallerstad, 2-3 planer, 2022/2023.
Kungsberget, en eller två hallar, klara 2023.
Ljungsbro, 2023/2024.
Linghem, 2028.
Skäggetorp, 2028.
Ishall, 2022.

Nya konst­gräsplaner
Några byggs om från gräs till konstgräs.
• Ljungsbro
• Linghem
• Skäggetorp
• Ekängen
• Djurgården
• Ryd

Text: Per-Åke Hultberg