Denna artikel är en annons

Hela bredden av byggande

– Vår storlek är en trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners, de vet att NCC alltid levererar, säger Anki Nilsson, affärschef på NCC Building.

NCC har sedan länge varit aktiva i Linköpings stadsbyggande och kommer så att förbli. Från stort till smått. Just nu är över 1000 bostäder i produktion. Samtidigt som en lång rad projekt rullar på finns flera ny spännande uppdrag i pipen.

Det berättar Anki Nilsson och Jörgen Kernell. De representerar varsin del i NCC:s minst sagt omfattande byggverksamhet i Linköping. Anki som affärschef på NCC Building och Jörgen som produktionschef på NCC Infra.

– Vi är en av de största byggaktörerna i Linköping och hela Östergötland för den delen. Det mesta gör vi i strategiska samarbeten med andra aktörer, till exempel Lundbergs, Riksbyggen, Stångåstaden och Sankt Kors, säger Anki Nilsson.

NCC har under många år varit med och bidragit med nya bostäder till invånarna i Linköping. NCC har exempelvis genom samarbeten med företag såsom Stångåstaden, Riksbyggen och HSB, men också genom att ha utvecklat egna bostäder i Linköping varit med och bidragit till stadens utveckling.

Resultatet kan man som sagt se i populära Södra Ekkällan. Just nu pågår där bygget av kvarteret Elitseglaren, 374 bostadsrätter som NCC bygger i samarbete med Lundbergs. Ett annat exempel är Riksbyggens nya projekt i Berga där försäljning nu pågår och NCC ska bygga.

– Vi jobbar ungefär likadant inom Infra, inflikar Jörgen Kernell. Det vill säga i nära samarbeten med uppdragsgivare, utöver att vi självklart även gör grundläggning och markjobb i projekt där Buildning bygger. Vi jobbar som ett NCC, det är vår styrka.

Jörgen Kernell berättar om ett par nu pågående, men samtidigt helt olikartade samverkansprojekt inom sitt affärsområde.

Det ena gäller ett långsiktigt samarbete med Sankt Kors, tre nya parkeringshus, varav det första – Akilles på Storgatan – byggs ut till dubbel kapacitet. De två övriga ska byggas i Vallastaden och i Ebbepark.

I samtliga fall är det den så kallade spännbalksmetoden som gäller, en effektiv metod som NCC använt sig av på flera håll i landet och har stor erfarenhet av. Fördelarna är bland annat att man får stora pelarfria bjälklagsytor som är täta och har en hög slitstyrka. Som i alla anläggningsjobb har man ofta bara en chans att utföra ett bra arbete, vilket ställer höga krav på yrkeskunnande.

– Metoden är även optimal vad gäller hållfasthet och livslängd, säger Jörgen Kernell, som också passar på att lyfta fram ett pågående samarbete med Göta kanalbolaget.

– Göta kanal 2.0 är ett jätteprojekt på flera års sikt där kanalen ska restaureras. Underhållet är eftersatt, det är ett komplicerat och utmanade arbete då geotekniken ofta är komplicerad men samtidigt ett mycket stimulerande uppgift att arbeta med problemlösning och planering högst på agendan.

Det som ligger till grund för alla dessa vitt skilda samarbetsprojekt inom bygg och anläggning är givetvis NCC:s enorma styrka med mångårig erfarenhet och kompetens inom hela bredden av byggande.

– Jag som är ganska ny i bolaget ser ju vilken otrolig kunskapsbank som finns inom NCC-koncernen. Här finns både lång tradition och massor av yrkeskunskap hos våra medarbetare, dessutom ambitionen att vara i framkant i hållbarhetsfrågor, energi och miljö. Jag känner mig stolt över att representera NCC, säger Anki Nilsson.

Hon betonar även en annan sida av NCC, som de flesta kanske inte är medvetna om, nämligen bolagets engagemang som samhällsaktör, det vill säga utöver själva byggandet. Det handlar om allt från olika skolaktiviteter till projekt att hjälpa långtidsarbetslösa ut i arbetslivet.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden och vill därför på olika sätt attrahera ungdomar till vår bransch och givetvis även till vårt eget bolag. Och eftersom vi är så stora har vi möjligheter att göra goda insatser. Vår storlek är även en trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners, de vet att NCC alltid levererar.