Hållbart resande

Bilister kan bli cyklister

sid8bild1

Sandra Viktor jobbar som kommunikatör för Hållbart resande på Linköpings kommun med Mobility management som fokusområde. Det vill säga att ändra människors attityder, beteenden och normer. Och nu vet hon att det fungerar.

Kan inbitna bilister bli nöjda och glada cyklister? Ja, det är något som Sandra Viktor är helt övertygad om. Och det efter ett lyckat försök från kommunens sida att låna ut elcyklar till bilister.

Vi vill stimulera fler att resa hållbart, att fler helt enkelt ska välja att cykla, gå eller resa kollektivt, säger Sandra Viktor. Hon jobbar som kommunikatör för Hållbart resande på Linköpings kommun med Mobility management som fokusområde. Det vill säga att ändra människors attityder, beteenden och normer. Och nu vet hon att det fungerar, bilister kan bli cyklister.

Under tre år har 500 bilister i Linköping fått möjligheten att på prov låna en elcykel under två veckor. Utvärderingen visar att satsningen var lyckad. Hälften av bilisterna säger sig ha börjat cykla mer än tidigare. Hela 30 procent säger att de ska köpa en elcykel.

– Vi ser nu att det går att nå resultat, att det går att ändra människors resvanor. Det var uppenbarligen inte så jobbigt att cykla som många trodde, säger Sara Viktor.

Att åka ensam i en bil med fossilt bränsle är naturligtvis inte optimalt, vare sig för miljön eller ur ett hälsoperspektiv. Det inser nog alla, i synnerhet när det gäller korta sträckor i en växande stad.

– Vi fokuserar främst på dem som har mindre än fem kilometer till jobbet, att de ska inse fördelarna med att välja bort bilen. På just korta sträckor är cykeln verkligen konkurrenskraftig i Linköping, betonar Sandra Viktor.

”Jag cyklar året om, fram och tillbaka till jobbet varje dag.”

Sandra Viktor

Att få fler att därför ställa bilen är också bakgrunden till projektet Grön resplan för Science Park Mjärdevi. Målet är bland annat att få kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska tjänste- och pendlingsresor och därmed koldioxidutsläppen. Med andra ord att få fler att resa hållbart.

I hela området, där cirka 7000 personer arbetar, ska koldioxidutsläppen från transporter minska med 15 procent på två år. Här arbetar kommunen tillsammans med Östgötatrafiken, företagen och fastighetsägare med olika lösningar och åtgärder.

– Det handlar om allt från smidigare och snabbare kollektivtrafik till förbättrade cykelvägar, hyrcykelsystem, säkra cykelställ men inte minst om normer och beteenden, förklarar Sandra som självklart lever som hon lär.

– Jag cyklar året om, fram och tillbaka till jobbet varje dag. Jag bor i Lambohov så det blir en mil om dagen. Vi som promenerar och cyklar får ju därmed också motion i vardagen, helt gratis. Så varför inte ta vara på den möjligheten?

Trädgårds­föreningen har blivit cykligare men på fot­gängarnas villkor

Trädgårdsföreningen har fått en ny trafikföreskrift som innebär att området är klassat som en gågata. Det är tillåtet att cykla på alla vägar inne i parken, men cykling bör dock hålla gångfartstempo på max 5-7 km/timmen. Cyklister ska även lämna företräde för de som går.

Motorfordonstrafik är förbjuden. Elcykel är ok, dock i låg fart.

Cykellänken – mer än bara infrastruktur

• Visuell identitet, ny vägvisning och upplevelsepunkter är en del av konceptet för att få fler att både hitta bättre och njuta mer.

• Cykellänken Pedalistas – ett gäng unga tjejer från Ryd är timanställda genom kommunen och Stångåstaden för att ta reda på vilka hinder och drivkrafter som finns i stadsdelen för att fler ska

börja cykla. Fastighetsägare, kommunen och andra aktörer ska sedan diskutera fram relevanta åtgärder.

• För att få fler föräldrar att cykla mer tillsammans med sina barn till Tornhagsskolan, där Cykellänken passerar, så samskapar skolan, föräldrarådsrepresentanter och kommunen ett pilotprojekt. 

• Cykellänken står klar i vinter och då sker en mininvigning och då kommer det erbjudas testresenärskap på elcyklar. Till våren står Linköpings elcykelpool klar med en laddstation i Ryds centrum.

Håll dig uppdaterad om Cykellänken på:
www.linkoping.se/cykellanken
www.linkoping.se/cykellankenryd
Instagram: @cykellanken

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm