Hallå där ...

Victor och Åsa

Bild 1 av 2 Victor Kellner och Åsa Westergren arbetar med den nya stadsdelen Djurgården och planerar för cirka 2 500 nya bostäder, äldreboenden, idrottsplatser, skolor och förskolor.
Bild 2 av 2 Djurgården är ett av många stadsbyggnadsprojekt i Linköpings kommun. Växer staden i samma takt som hittills, kommer invånarantalet att ha passerat 175000 redan år 2025.

Du Victor är projektledare för utvecklingen av den nya stadsdelen Djurgården. Vad blir det för stadsdel?

– Det blir en grön och levande stadsdel som knyter an till både staden och naturen. Man kan beskriva det som en urban trädgårdsstad med naturen inpå knuten, ändå med cykelavstånd till Linköping innerstad och goda möjligheter till kollektiva transporter.

Åsa, du som är detaljplanehandläggare, vad kommer stadsdelen att innehålla?

– Vi planerar för cirka 2 500 nya bostäder, både flerfamiljshus, radhus och villor. Dessutom äldreboenden, idrottsplatser skolor och förskolor. Det blir en livaktig stadsdel med stadsgator, rörelse och liv. I Djurgårdens centrum finns redan i dag tillgång till god service – och mer ska det bli. Bland annat ett vackert stadsdelstorg med lokaler och vårdcentral som givande tillskott. Bebyggelsen varierar i höjd, form och arkitektoniskt uttryck.

Kommer Djurgården att länkas samman med övriga staden?

– Ja, absolut. Det ska bli en integrerad del av Linköpings innerstad. Med närhet till djur, natur, stad och service är ambitionen att stadsdelen ska bidra till Linköpings fortsatt positiva utveckling.

Naturen inpå knuten med andra ord, vad innebär det?

– Till exempel att eklandskapet, som vi förvaltar till framtida generationer, finns i området. Inom den planerade stadsparken kommer dessutom det befintliga vattendraget att få ett nytt naturligare lopp där vattnet tillåts vandra på sin väg ut i Tinnerbäcken. Det gagnar både natur och rekreation.

Så Victor, hur många år kommer det att dröja innan ett första spadtag kan bli aktuellt?

– Vi har flera komplicerade tillståndsprocesser framför oss, men om allt faller på plats hoppas vi kunna ta ett första spadtag under 2020. Nu fokuserar vi först och främst på samråd med medborgare och intressenter.

– Detaljplaneförslaget planeras gå ut på samråd under försommaren 2018 – välkommen med just dina synpunkter!

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Malin Björkroth