Denna artikel är en annons

Det är viktigt att vara stora

Bild 1 av 3 Vy över Industrigatan i Steningeområdet.
Bild 2 av 3 – Vi vill med stort engagemang bidra till stadsutveckling i de städer och stadsdelar där vi verkar, säger Mikael Forkner, regionchef Klövern Öst.
Bild 3 av 3 Bilden visar framtida planer för Kallerstad.

Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. I Linköping, som är en av bolagets högt prioriterade orter i landet, har man under många år målmedvetet byggt upp en stark fastighetsportfölj med fokus på kommersiella lokaler. Nu bedriver bolaget även bostadsutvecklingsprojekt.

Just här i Linköping är Klövern den i särklass största fastighetsägaren av kommersiella lokaler. I stadskärnan finns ett flertal kontorsfastigheter, till exempel Cirkushuset, även butiks­lokaler och skolor. Science Park Mjärdevi är ett annat välkänt exempel i bolagets stora fastighetsbestånd.

– För oss är det viktigt att vara stora, säger Mikael Forkner, regionchef  Klövern Öst. Han förklarar också varför. Det gör att man som bolag har möjlighet att kunna erbjuda flexibla hyresgästanpassningar, både i fråga om storlek och om skapande av skräddarsydda lokaler.

– När en hyresgäst, stor eller liten, behöver utöka med större eller mindre lokaler ska de veta att vi alltid kan möta deras önskemål, säger Mikael Forkner, som poängterar Klöverns ambition att vara sina hyresgästers partner genom hela tillväxtresan.

– Vår specialitet är att köpa fastigheter med vakanser en fastighet, bygga om, renovera och helt anpassa lokalerna efter kundens behov och önskemål. Och därefter äga och förvalta långsiktigt med stort fokus på hållbarhet.

Just hållbarhet går för övrigt som en röd tråd genom Klöverns hela verksamhet. Det manifesteras bland annat genom miljöklassning av byggnader köp av grön el för hela beståndet och en stor satsning på energieffektivisering. Även tecknande av gröna hyresavtal är en del i Klöverns hållbarhetsarbete.

– Men vi har inte bara fokus på våra egna fastigheter. Vi vill också med stort engagemang bidra till stadsutveckling i de städer och stadsdelar där vi verkar, betonar Mikael Forkner.

Helt enkelt bidra med olika typer av insatser som ger ett mervärde till alla dem som arbetar i de olika områdena och som samtidigt stärker deras stadsmässighet. Här kan Klöverns fastighet i närheten av nuvarande resecentrum visa sig bli ett alldeles utmärkt exempel. Det handlar om en möjlig omvandling av ett nu ganska slitet företagsområde, som på sikt skulle kunna bli ett helt nytt centralt stadskvarter i innerstaden.

– Vi har tagit fram en vision – Norra Vasastaden – som inkluderar 500 bostäder, kontor och service. Nu väntar vi bara på beslut om Ostlänken, om det blir tunnel eller en bro, eftersom det är helt avgörande för planeringen av området.

De tänkta bostäderna kommer att tas fram inom Klövern Living, en förhållandevis ny gren inom koncernen som jobbar med bostadsutveckling. Detaljplanearbete för bostäder pågår bland annat i Nyköping och Kista. I Norrköping bygger Klövern tillsammans med Hyresbostäder ett kvarter ”Kopparhusen” som utöver kontor och restauranger består av drygt 140 st lägenheter, i huvudsak studentlägenheter.

– I dag har vi bara en lägenhet  i Linköping och det skulle vara jättekul att få vara med om att tillskapa nya lägenheter i Linköping, säger Mikael Forkner och skrattar. Han tvekar inte ett ögonblick om att Norra Vasastaden kommer att förverkligas. Det är bara en tidsfråga, säger han.

– Läget är utan tvekan ett av de bästa för den fortsatta stadsutvecklingen. Att förädla det här området med stadsliv knyter ihop staden alldeles perfekt.

Klövern har även ett företagsområde i Kallerstad som kan bli ett spännande förädlingsexempel. Alldeles intill Saab Arena och i nära anslutning till den nya centralstationen för Ostlänken.

– Vi har idéer om att utveckla det här kvarteret med kontor, idrottshallar, butiker och restauranger, eventuellt även ett sporthotell. Det vill säga helt i linje med kommunens ambitioner för Kallerstad, säger Mikael Forkner.

Hans förhoppning är att kunna gå i gång inom bara några år. Kallerstad är, som han påpekar, en framtida självklar del av centrala Linköping.

– Det är därför viktigt att något börjar hända och någon måste ju börja. Vi är beredda.

Fakta Klövern
• Är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler och utveckling av bostäder som inriktning.
• Affärsidén är att erbjude attraktiva lokaler och utveckla bostäder i tillväxtregioner.
• Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag och boende. Det kräver att aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster