Byggkranar – en symbol för framtidstro

Bild 1 av 2 Vår stad växer så att det knakar! Byggkranarna kommer att finnas som en naturlig del i vyn över Linköping, nu och framöver.
Bild 2 av 2 Kristina Edlund, Kommunstyrelsens ordförande.

Byggkranar är i dag ett vanligt inslag i Linköpings siluett. Kanske är det inte så konstigt i en kommun som snart når 160 000 invånare och som de senaste åren vuxit med 10 000 nya Linköpingsbor. I en kommun som växer så snabbt uppkommer också utmaningar. Fler bostäder behöver byggas och vi behöver bygga billigare bostäder, så att alla har råd att bo i Linköping. Oavsett om du ska flytta hemifrån, flyttar hit för jobb eller studier, eller om du kanske vänder tillbaka till Linköping efter ett yrkesliv i någon annan del av vårt land ska du ha möjlighet att bo i Linköping.

Att växla upp tempot i byggandet har behövts, bostadsbristen måste byggas bort. Inte sedan miljonprogramsåren har det byggts så mycket i Linköping. Över 1 000 färdigställda bostäder de senaste åren och pågående byggnation av 2 500 bostäder gör att vi är på rätt väg. Byggandet innebär samtidigt att vägar grävs upp eller stängs av, jag hoppas att vi Linköpingsbor kan ha tålamod genom den expansionsfas Linköping genomgår.

”Inte sedan miljon­programsåren har det byggts så mycket i Linköping.”

Kristina Edlund

När kommunen växer och behovet av nya bostäder är stort ges vi chansen att vara med att bygga bort segregationen och att bygga en kommun som håller ihop. Linköping ska vara tryggt, där människor kan mötas och må bra. Därför behöver vi fler boendeformer i våra miljonprogramsområden, men också lägenheter i områden som till största del består av radhus och villor. Vi behöver gröna områden i vår kommun, såväl inbjudande gröna oaser inne i staden som naturområden runt om i kommunen som ger möjlighet till friluftsliv och avkoppling. Linköping är en naturskön kommun som människor ska vilja bo i och där ska människor trivas.

Linköpings tillväxt fortsätter de kommande åren. Spaden sätts snart i marken för Ostlänken. I ett första skede kommer vi att ta oss snabbare till Stockholm och i förlängningen till Göteborg och Malmö på bara någon timme. Nya stambanor är en stor investering i Linköping, en ny station ska byggas och samtidigt ska staden ytterligare expandera över Stångån. Med Ostlänken kommer vårt näringsliv få bättre förutsättningar och samtidigt förstoras vår arbetsmarknad.

Mycket har byggts runt om i vår kommun de senaste åren, och mycket byggs just nu. Många bygg- och bostadsbolag ser på Linköping med tillförsikt, att de vill satsa i vår kommun är mycket positivt. I vår stad växer nya stadsdelar fram, våra tätorter växer och på landsbygden byggs det nytt. Byggkranarna i vår kommun har blivit en symbol för framtidstro. Linköpings utveckling fortsätter, visst är det spännande?

Kristina Edlund, Kommunstyrelsens ordförande